Khai thác CSVC trang thiết bị


Tham quan, hoạt động TDTT, Sinh hoạt dưới cờ


Thi văn nghệ chào mừng ngày 20-11 năm học 2016 - 2017


Thi GVG năm học 2016 - 2017


Thăm quan đảo ngọc xanh năm học 2016 - 2017


105