Chào Mừng Đến Với Cổng Thông Tin Điện Tử Trường THCS Phúc Lợi- Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội

Hiệu trưởng

Nguyễn Mậu Minh
Nguyễn Mậu Minh

Ngày sinh: 18/2/1974

Điện thoại riêng: 0985791476

Email liên lạc: tigermminh@gmail.com

Phó hiệu trưởng

Đặng Thị Tuyết Nhung
Đặng Thị Tuyết Nhung

Ngày sinh: 4/5/1971

Điện thoại riêng: 01698168189

Email liên lạc: nhung965571@gmail.com

Chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ: Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: (043)8724033, Fax: 38724618

Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

 

Trường THCS Phúc Lợi

Địa chỉ: Tổ 4, P. Phúc Lợi, Long Biên, TP. Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Hiệu Phó: Đặng Thị Tuyết Nhung

Liên hệ: 0243.8765293| Email: c2phucloi-lb@hanoiedu.vn