Chào Mừng Đến Với Cổng Thông Tin Điện Tử Trường THCS Phúc Lợi- Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội

Có 71 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kế hoạch kiểm tra giữa kỳ I năm học 2022-2023

(Tải File đính kèm)

83 /THCSVăn bản trường 15-10-2022
2 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo CNTT và phân công nhiệm vụ ban chỉ đạo CNTT năm học 2022-2023

(Tải File đính kèm)

96/QĐ-THCSVăn bản trường 15-10-2022
3 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2022-2023

(Tải File đính kèm)

84/KH-THCSVăn bản trường 15-10-2022
4 Thông báo các khoản thu năm học 2022-2023

(Tải File đính kèm)

70/TB-THCSVăn bản trường 12-10-2022
5 Kế hoạch triển khai các khoản thu - chi năm học 2022-2023

(Tải File đính kèm)

79/KH-THCSVăn bản trường 11-10-2022
6 Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2022-2023

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

69/KH-THCSVăn bản trường 22-09-2022
7 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

49 /KH – THCSVăn bản trường 05-09-2022
8 Quyết định ban hành nội qui tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm học 2022-2023

(Tải File đính kèm)

61 /QĐ-THCS Văn bản trường 05-09-2022
9 Kế hoạch Ba công khai năm học 2022-2023

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

46/KH-THCS Văn bản trường 05-09-2022
10 Qui chế hoạt động Ban quản trị Website Trường THCS Phúc Lợi năm học 2022-2023

(Tải File đính kèm)

37 /QĐ-THCS Văn bản trường 22-08-2022
11 Quyết định v/v Ban hành quy chế hoạt động của Ban biên tập trang WEB trường THCS Phúc Lợi năm học 2022-2023

(Tải File đính kèm)

37/QĐ-THCSVăn bản trường 22-08-2022
12 Quyết định thành lập Ban biên tập trang Website năm học 2022-2023

(Tải File đính kèm)

36 /QĐ-THCSVăn bản trường 22-08-2022
13 Kế hoạch tổ chức xét tốt nghiệp THCS năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

20/KH-THCSVăn bản trường 26-04-2022
14 Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030

(Tải File đính kèm)

17/KH-THCSVăn bản trường 29-03-2022
15 Kế hoạch văn thư, lưu trữ năm 2022

(Tải File đính kèm)

09/KH-THCS Văn bản trường 11-02-2022
12345

Chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ: Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: (043)8724033, Fax: 38724618

Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

 

Trường THCS Phúc Lợi

Địa chỉ: Tổ 4, P. Phúc Lợi, Long Biên, TP. Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Hiệu Phó: Đặng Thị Tuyết Nhung

Liên hệ: 0243.8765293| Email: c2phucloi-lb@hanoiedu.vn